VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

FORMU WORD DOSYASI OLARAK İNDİRMEK İÇİN…

NUROL İŞLETME VE GAYRİMENKUL YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ 

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

  1. Başvuru Yöntemi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, işbu form ile aşağıda açıklanan dört yöntemden biriyle başvurunuzu Şirketimize iletebilirsiniz.

 BAŞVURU YÖNTEMİBAŞVURU YAPILACAK ADRESBAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ 
Yazılı Olarak BaşvuruIslak imzalı şahsen başvuru veyaNoter vasıtasıylaİran Caddesi, Karum İş ve Alışveriş Merkezi No:21/433 Kavaklıdere Çankaya Ankara  Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile BaşvuruŞirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyleinfo@nurolisletme.com.trE-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Sistemimizde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile BaşvuruMobil İmza/E-İmza içerecek biçimde Şirketimizin sisteminde bulunmayan Elektronik Posta adresinizi kullanmak suretiyleinfo@nurolisletme.com.trE-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
  • Kimlik ve İletişim Bilgileriniz

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.

Ad-Soyadı : 
T.C. Kimlik Numarası / Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası : 
Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi / İş Yeri Adresi : 
Cep Telefonu : 
Telefon Numarası: 
Faks Numarası 
E-posta Adresi   
  • Şirketimiz ile İlişkiniz
 Şirketimizle İlişkiniz:Müşteri  Çalışan   
ZiyaretçiDiğer(Belirtiniz)   
  • Talep Konusu
Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica ederiz. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. 
                    

  • Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemini Seçiniz
 

Yanıtın 2’nci bölümünde sağlamış olduğum posta adresime gönderilmesini istiyorum. 

 

Yanıtın 2’nci bölümünde sağlamış olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum. 

 

Yanıtın 2’nci bölümünde sağlamış olduğum faks numarama gönderilmesini istiyorum. 

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Şirketinizin başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim. 

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Veri Sahibi) 

Adı Soyadı                    :

Başvuru Tarihi : 

İmza                             :

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik doğrulama ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve bilgi talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.