Tesis Yönetimi

  • Sıhhi tesisat ve atık su sistemleri,
  • Elektrik ve aydınlatma,
  • Operasyon maliyetlerinin optimizasyonu,
  • Maliklere ait bağımsız bölümlerin tadilatı, dekorasyonu,
  • Garanti kontrolü ve takibi,
  • Envanter ve dökümantasyon yönetimi.