Hizmetler

Gayrimenkul Yönetimi :

 • İnşaat aşamasında sunulan hizmetler,
 • Yönetim planının hazırlanması,
 • Proje ve işletme danışmanlığı,
 • İşletme projesinin hazırlanması,
 • Sözleşme yönetimi,
 • Gayrimenkul ve tesis yönetimi.

Tesis Yönetimi :

 • Sıhhi tesisat ve atık su sistemleri,
 • Elektrik ve aydınlatma,
 • Operasyon maliyetlerinin optimizasyonu,
 • Maliklere ait bağımsız bölümlerin tadilatı, dekorasyonu,
 • Garanti kontrolü ve takibi,
 • Envanter ve dökümantasyon yönetimi.

Endüstriyel Hizmetler :

 • Teknik bina yönetim,
 • Enerji yönetimi ve tasarruf çalışmaları,
 • Garanti kontrolü ve takibi,
 • Nakliye yönetimi,
 • Evsel atık yönetimi,
 • Catering hizmetleri.